skip to Main Content

Luca Dondi

Ovlašćeni trener pozitivne inteligencije | Profesor | Savetnik | Konsultant

 Članstvo:

 

  • Ovlašćeni saradnik za treninge, ACTP ICF, Međunarodna federacija koučeva.
  • Ovlašćeni trener pozitivne inteligencije (CPQC), Positive Intelligence, Inc.

Kratka profesionalna biografija:

Luca Dondi je profesionalac sa 20 godina poslovnog iskustva stečenog u sektorima finansijskih usluga i tehnologije u više geografskih područja (UK, SAD, Italija) i funkcijama (redizajn operativnog procesa, strategija i razvoj prodaje, poslovna analiza i cene, marketing/lojalnost/CRM, upravljanje programima, konsalting).

Luca je trener, pa njegov pristup obuhvata pozitivnu psihologiju i nauku o performansama čime pomaže svojim klijentima da pozitivnom inteligencijom odgovore na životne izazove.

Kao profesor intelektualnog kapitala i upravljanja talentima u Rome Business School, fokusira se na kontekst u kojem se odvija upravljanje ljudima i sagledava ključne delove HR ciklusa na koje menadžeri treba da se fokusiraju.

Stručnost:

  • Upravljanje ljudskim kapitalom, executive koučing, razvoj liderstva, upravljanje promenama, izgradnja tima, upravljanje talentima i učinkom, međunarodna globalna radna snaga.

Publikacije i istraživanja:

Masteri i kursevi koje drži

  • Upravljanje ljudskim resursima
Back To Top
×Close search
Search