skip to Main Content

Misija

Naš cilj je da pomognemo profesionalcima, menadžerima i preduzetnicima da steknu veštine i kompetencije koje su ne samo potrebne za uspešan poslovni poduhvat, već su i ključne za svakoga ko veruje u etički pristup radu i stvaranje održivog ekonomskog poretka i ko nastoji da bude deo društva koje ulogu svakog pojedinca doživljava kao dostojnu poštovanja, jednakosti i pravičnosti.

Vizija 

Smeštena u Beogradu, naša škola stvorila je globalnu zajednicu koja pruža priliku studentima, menadžerima i preduzetnicima iz celog sveta da steknu vrhunske preduzetničke veštine, a koja pritom naglašava važnost etičke i društvene odgovornosti. Insistira se i na ekonomskom i na ličnom rastu, koji se postižu zahvaljujući saradnji svih studenata, predavača, bivših studenata, partnera i prijatelja.

Vrednosti

Naš rad je individualno orijentisan: pored toga što pruža menadžerima, profesionalcima i preduzetnicima obuku koja im omogućava da savladaju različite veštine, naša škola ih priprema za individualno usmeren pristup fokusiran na kupce, zaposlene i javno mnjenje, kao i novo ekonomsko okruženje i poredak koje se zbog toga promoviše zajedno sa razvojem zdravije ekonomije i društva.

Moralna i društveno odgovorna metoda poslovanja: mišljenja smo da se etično poslovanje postiže samo intenzivnom svešću o ekološkoj i socijalnoj dobrobiti i brigom o dobrobiti budućih generacija.

Multikulturalizam: umesto da se plašimo globalizacije mi je posmatramo kao priliku da razumemo i vrednujemo različitost i naučimo više o tome šta znači živeti u svetu koji okupljaju razne ideje, kulture i ekonomsko i duhovno obilje, umesto da dozvolimo da sve ovo deli ljude.

 Multidisciplinarnost: kako se dinamika sveta brzo menja, a time i ekonomske i socijalne prilike, jedino sticanjem savremenih veština možemo da ih razumemo i prilagodimo im se. Stoga je naš cilj da uzmemo u obzir složenu, multidisciplinarnu prirodu našeg društva i stvorimo integrisanu obuku koja omogućava razumevanje istog.

Zajednica koja uči: verujemo u važnost doprinosa svakog pojedinca u zajednici, pa otuda i naš cilj da uspostavimo okruženje u kojem naši studenti, nastavnici i partneri mogu da dele svoje ideje, uvide i znanja relevantna kako za profesionalni, tako i za kulturni razvoj, gde se zajednička inteligencija ceni, a mogućnosti se stvaraju zahvaljujući uzajamnoj saradnji i dijalogu.

Moto

Bolji menadžeri za bolji svet.

Back To Top
×Close search
Search