skip to Main Content

Proces upisa osmišljen je tako da identifikuje visokokvalitetne kandidate ističući njihova akademska, profesionalna i lična iskustva. Prijave se ne vrednuju samo na osnovu postignuća već i na osnovu motivacije i orijentacije ka cilju. Motivaciona pisma su prilika za kandidate da jasno pokažu svoje ciljeve, težnje i/ili ambicije komisiji za selekciju pre upisa.

Proces upisa

1 – Onlajn prijava

Popunite onlajn obrazac za prijavu i pošaljite svoj CV ili biografiju na engleskom jeziku. Komisija za selekciju pre upisa pregledaće vaše reference u roku od 3 radna dana.

2 – Ishod prijave

Ako je vaša prijava prošla početni pregled, dobićete telefonski poziv da zakažete svoj intervju za selekciju.

3 – Selekcioni intervju

Koordinatori programa obaviće intervju od 30 do 45 minuta sa kandidatima koji su uspešno prošli proces evaluacije CV-a. Selekcioni intervjui odvijaju se preko telefonskog poziva ili Zoom-a. Svi kandidati moraju da koriste slušalice i mikrofon kako bi osigurali optimalnu audio komunikaciju. Za uspešan intervju, kandidati treba da očekuju da razgovaraju o svojim budućim ciljevima.

4 – Komisija za upis

Nakon što uspešno završite intervju, veoma brzo ćete biti obavešteni o konačnoj odluci Komisije za upis. Komisija ocenjuje sve pregledane prijave, bira kandidate kojima će biti ponuđeno mesto i dodeljuje delimične stipendije najistaknutijim kandidatima.

Kandidati koji budu primljeni u Rome Business School, dobiće zvanično obaveštenje o tome, kao i pismo o prihvatanju i ponudu za mesto u Rome Business School za naredni period upisa. Ovo obaveštenje će šalje u roku od 2 do 5 radnih dana, u zavisnosti od broja prijava primljenih za taj period.

5 – Upis

Prihvaćenim kandidatima za Rome Business School biće izdata uputstva o procedurama upisa. Da bi se upisali, prihvaćeni kandidati imaju dve mogućnosti plaćanja školarine:

 

  • Puna školarina, uz popust na školarinu.

ili

  • Minimalna prva rata, nakon čega se školarina plaća u mesečnim ratama utvrđenim programom i tipom studija.
Back To Top
×Close search
Search