skip to Main Content

Executive MBA

Executive MBA program osmišljen je za profesionalce koji traže opšte obrazovanje iz menadžmenta, a ne specijalizaciju, i rešeni su da izgrade profesionalne i lične veštine do najvišeg nivoa svojih kompetencija, zajedno sa etičkim i društveno odgovornim načinom razmišljanja. EMBA na RBS Beograd nudi vanredni tip studija sa jakom regionalnom orijentacijom, a kvalitet profila profesora i učesnika stimuliše putovanje ka profesionalnoj transformaciji koja čak i prevazilazi 16 određenih nastavnih modula.

Executive MBA moduli

Program traje 21 mesec

Biznis i globalna ekonomija

RBS Profesor
RBS Profesor

Antonio Scialletti

Strateški menadžment

RBS Profesor
RBS Profesor

 Domen Zadravec

Upravljanje projektima

RBS Profesor
RBS Profesor

Fabrizio Salvador

Marketing Menadžment

RBS Profesor
RBS Profesor

Giuseppe Emanuele Adamo

 

Digitalni marketing

RBS Profesor
RBS Profesor

TBD

 

Računovodstvo i budžetiranje

RBS Profesor
RBS Profesor

Marton Kadosca

 

Preduzetništvo i inovacije

RBS Profesor
RBS Profesor

Francesco Landolfi

Upravljanje ljudskim resursima

RBS Profesor
RBS Profesor

Aleksandar Ćirić

 

Upravljanje prodajom

RBS Profesor
RBS Profesor

Steffen Baermann

Upravljanje operacijama i performansama

RBS Profesor
RBS Profesor

Marko Marković

Finansije i poslovno odlučivanje

RBS Profesor
RBS Profesor

Marshall Langer

Nauka o podacima i poslovna analitika

RBS Profesor
RBS Profesor

Goran Golubović

 

Upravljanje tehnologijom i lancem snabdevanja

RBS Profesor
RBS Profesor

Alessandro Iacoponi

 

Lični razvoj

RBS Profesor
RBS Profesor

 Dr. Jeannette Hemmecke

Liderstvo i promene

RBS Profesor
RBS Profesor

Tim Kemp

Budućnost poslovanja i inovacije

RBS Profesor
RBS Profesor

Emilio Velasco

 

    Apliciraj sada    Molimo popunite obrazac i kontaktiraćemo vas telefonom sa više informacija o Programu po vašem izboru

    Back To Top
    ×Close search
    Search