skip to Main Content

74% polaznika Rome Business School povećalo je svoju zaradu nakon završetka master studija ili MBA programa

Rim, Jun 2021

 

Rome Business School objavila je poslednju verziju Izveštaja o analizi potencijala za 2021. godinu, u kom je data analiza razvoja profesionalnog puta studenata nakon završetka master studija ili MBA programa u Rome Business School. Izveštaj ističe kako rezultate, tako i trendove profesionalnih scenarija u post Covid eri, kada je i alumni Rome Business School doprineo opravku regiona i države, sa svojih 20% diplomaca preduzetnika i 50% start up-ova koji su osnovani širom Evrope.

Globalna recesija koja prati pandemiju ubrzava velike tehnološke promene i inovacije, čineći značaj obrazovanja pri zapošljiavanju još većim. Iz tog razloga, Rome Business School neprestano analizira profil i performanse svojih učenika, kako bi mogla da prilagodi ponudu trenutnim potrebama tržišta, dok istovremeno raste broj mladih talenata.

Izveštaj o zapošljavanju polaznika Rome Business School

Završavanje master ili MBA programa zapravo znači povećanje poslovnih odgovornosti, i danas je 50% poslodavaca prepoznalo da je većina profesionalaca koji su na rukovodećim pozicijama završila postdiplomske studije do 2020. godine. 85% polaznika Rome Business School poboljšalo je svoj položaj u multinacionalnim kompanijama, dok je 70% njih dobilo povećanje zarade za najmanje 20%.

Postdiplomske studije su danas presudne, kao i MBA program za neke industrije, jer garantuju uspeh pri ulasku na tržište rada na kom od ukupnog broja raspoloživih radnih mesta 40% zahteva od kandidata da imaju završene master studije. Diplomci u Rome Business School zabeležili su najveći rast plata, sa prosečnim rastom od oko 39%; šta više diplomci koji su posao našli u Italiji zabeležili su porast plata od 76%, što je impresivan rezultat u uslovima pandemije i globalne krize.

Uticaj obrazovanja u Rome Business School

Naše studente tokom njihovog puta kroz Rimsku poslovnu školu prati i podržava tim Centra za razvoj karijere, koji će ponuditi profesionalna rešenja kako bi pomogao mladim profesionalcima da postignu svoje ciljeve i preduzmu sledeći korak u karijeri na osnovu analize i razumevanja realnog tržišta rada.

To je moguće zahvaljujući „Procesu unapređenja karijere“ pomoću kog Centar za razvoj karijere nudi smernice, usluge profesionalnog razvoja i evaluacije svakom studentu kako bi im pomogla da identifikuju glavne ciljeve svog posla i karijere, sa što preciznijim fokusom na njihove talente i veštine.

Rezultati Izveštaja o analizi potencijala za 2021. godinu ističu dodatu vrednost interdisciplinarnog i praktično orijentisanog obrazovanja, adekvatnog da premosti jaz između akademskog sveta i tržišta rada; zapravo na kraju studija, preko 70% polaznika Rome Business School nađe posao koji je usko povezan sa njihovim završenim masterom.

Međunarodne aktivnosti Rome Business School

Prema Izveštaju o analizi potencijala, Rome Business School je 2020. godine upisala preko 1000 polaznika, od kojih 63% žena, iz 161 zemlje sveta, gde je oko 50% njih imalo više od 5 godina profesionalnog iskustva. Povećanje naknada posebno je značajno za polaznike koji rade u Italiji (76%) i Evropi (58%) u poređenju sa ostatkom sveta. Pored toga, 92% polaznika je dobilo nove ponude za posao po završetku studija.

Danas je međunarodno iskustvo, kao stavka u CV-u, od ključne važnosti za privlačenje pažnje mnogih kompanija. Zapravo, rad ili studije u inostranstvu mogu da oblikuju i obogate način razmišljanja i ličnost pojedinca, kao i da utiču na razvoj njegove fleksibilnosti, što je jedan od faktora koji poslodavci veoma cene. Ove profesionalne mogućnosti prevazilaze i granica škole. U Rimskoj poslovnoj školi naši studenti imaju priliku da primene u praksi ono što su naučili na njihovim master studijama širom sveta.69,14% ima najmanje jedno međunarodno iskustvo 42,28% ima međunarodnu karijeru, uglavnom na teritoriji Evrope (62%) i Amerike (13%), zatim Afrike (18%) i Azije (8%).

Privatni sektor je, za sada, najpopularniji sektor u kom se najviše naših polaznika odlučuje na rad, tako da u ovom sektoru imamo 69,11% mladih talenata koji su pohađali našu školu, dok 30,89% njih radi u javnom sektoru, a 20,33% su preduzetnici.
Kompanije sa više od 5000 zaposlenih (24,4%) privlače dobar deo profesionalaca, ali ipak manje kompanije koje imaju do 50 zaposlenih (43,9%) zapošljavaju većinu naših studenata. 14,6% njih rade u preduzećima srednje veličine, gde je broj zaposlenih između 101 i 500, a 6,5% u kompanijama koje imaju od 101 do 5000 zaposlenih, 5,7% u kompanijama gde ima od 501 do 1000 zaposlenih i 4,9% u komapnijama sa 51 do 100 zaposlenih.

53,2% naših studenata računa na multinacionalne kompanije. Oblasti u kojima većina njih pronalazi profesionalne mogućnosti su marketing i prodaja (18,7%), menadžment (13,01%), ljudski resursi (9,76%) i finansije i računovodstvo (5,69%). Glavne uloge i dužnosti koje obavljaju su stručni saradnik (25,83%), izvršni poslovi (22,5%) i administrativne uloge (15%).

U tom pogledu, Centar za razvoj karijere Rome Business School ima ulogu i u poboljšanju vidljivosti naših studenata u više od 342 partnerske kompanije, uključujući i kompanije koje su lideri na svetskom tržištu, kao što su: Unilever na tržištu robe široke potrošnje, American Express za finansijske usluge, Bulgari na tržištu luksuznih proizvoda, Jaguar i Land Rover na tržištu luksuznih automobila, kao i kod kompanija lidera na tržištu farmacije kao što su Jhonson and Jhonson,  giganata u telekomunikacijama kao što je Vodafone, i Sony-ja kao vodeće kompanije na tržištu iz oblasti tehnologije, i mnogih drugih.

Sve ove komapnije učestvuju u različitim inicijativama za zapošljavanje i umrežavanje koje svake godine organizuje Rome Business School, u vidu sastanaka sa kompanijama, radionica, vebinara, programa dobrodošlice i dana talenata. Za juniore, prema Izveštaju o analizi potencijala pruženu obuku na visokom nivou prati visoka stopa zaposlenosti.

Praćenje profesionalnog puta polaznika po završetku programa pokazalo je stopu zaposlenosti od 96%, odnosno tačnije – 72% studenata je pronašlo posao na poziciji za koju se školovalo u roku od 6 meseci po završetku master studija. Od toga je 45% studenata dobilo ponudu za posao pre završetka master studija iskoristivši mrežu kontakata koju nudi Rome Business School, a glavni sektori u koje su uključeni su: marketing i prodaja, menadžment, konsalting, ljudski resursi.

Executive profil Rome Business School

Izveštaj o analizi potencijala pokazuje da preko 50% naših polaznika ima više od 5 godina relevantnog radnog iskustva, dok gotovo svi ostali polaznici škole imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva. To znači da su gotovo svi naši polaznici profesionalci sa iskustvom i praktičnim znanjem iz svoje oblasti. Međutim, oni su odlučili da ulažu u podršku za dalji napredak u karijeri i stručnosti, kako bi stekli sve potrebne kompetencije da bi postali budući lideri. U stvari je 72,6% zaposleno, dok je 20,33% samostalnih preduzetnika, a samo 7,07 je u potrazi za poslom. 56,1% RBS polaznika ima preko 5 godina relevantnog radnog iskustva.

Profil preduzetnika

Poslednjih godina preduzetništvo je u Evropi postalo izuzetno važno za podršku regionalnog rasta i za podsticanje ekonomskog oporavka. Rome Business School se posebno potrudila da podrži svoju zajednicu preduzetnika. Kao rezultat, broj startupa koje su stvorili alumni Rome Business School dramatično se povećao u protekle dve godine (38% kompanija je osnovano 2019. i 2020. godine, uprkos pandemiji). Studija pokazuje da je 20% bivših studenata Rimske poslovne škole započelo posao, od čega 50% sa sedištem u Evropi, a glavni odabrani sektori su marketing i komunikacije (19%), poljoprivreda, stočarstvo i ribarstvo (13,5%), zdravstvena zaštita (8%), umetnost, zabava i razonoda (8%). Poslednji, ali ne i manje značajan, izveštaj o zapošljavanju iz 2021. godine, pokazao je da 66% poslodavaca očekuje povraćaj ulaganja u poboljšanje veština i kvalifikacija sadašnjih zaposlenih u roku od godinu dana. Pored toga, takođe očekuju da će uspešno prerasporediti 46% zaposlenih u svojoj organizaciji.

Obuke u obliku slova T i meke veštine jedne su od novih metodologija Rimske poslovne škole

U ovom istorijskom periodu vertikalne veštine pored horizontalnih, takozvani model veština u obliku slova „T“ su neophodni i omogućavaju saradnju sa različitim specijalizacijama. Pored toga, budućim radnicima biće od posebne važnosti posebna znanja, sa naglaskom na tehnička znanja. To je zato što će mnoge trenutne zadatke koje obavljaju ljudi u budućnosti obavljati veštačka inteligencija, pa će bilo koja vrsta treninga usmerena na ovu vrstu veština postati očigledan i veoma bitan izbor.

Koje su neophodne veštine na tržištu rada?

Na globalni ekonomski kontekst neizbežno utiču neizvesni post-Covid scenariji i on je radikalno promenjen na globalnom nivou, kako u pogledu nivoa zaposlenosti, tako i karakteristika tržišta rada. Hitna zdravstvena pomoć za Covid-19 znatno je ubrzala budućnost posla. Milioni radnika doživeli su duboke promene i transformacije u svom životu, uključujući stvari poput blagostanja i produktivnosti. Najvažnije veštine za koje poslodavci očekuju da će se povećati od sada do 2025. godine uključuju kritičko razmišljanje i analizu, kao i rešavanje problema, aktivno učenje, samopouzdanje, otpornost na stres i fleksibilnost. Pored toga, kompanije procenjuju da će za oko 40% radnika trebati najmanje 6 meseci kako bi se prekvalifikovali, dok 94% poslovnih lidera očekuje da zaposleni steknu nove profesionalne veštine.

Preuzmite Izveštaj o zapošljavanju 2021!

Back To Top
×Close search
Search