skip to Main Content

Korporativni savetodavni odbor (Corporate Advisory Board – CAB) kroz svoje delovanje na jedinstven način povezuje akademsku zajednicu i menadžersku stvarnost postavljajući se kao jedan od ključnih aktera u procesu osiguranja kvaliteta i procesu kontinuiranog poboljšanja ponude menadžerske obuke u Rome Business School. CAB se sastoji od lidera, menadžera i profesionalaca koji poseduju veoma široko korporativno iskustvo u različitim industrijama kako domaćim, tako i međunarodnim, čiji je cilj rast mladih talenata koji prati trendove, zahteve i potrebe trenutnog tržišta rada. Preko korporativnog savetodavnog odbora, Rome Business School aktivira proces kontinuiranog ažuriranja svojih aktivnosti i programa obuke, oslanjajući se na brojne poslovne interakcije i doprinose članova odbora tokom godišnjih sastanaka i diskusija sa školom.

Dragoljub Damljanović

Potpredsednik za prodaju digitalnih mreža, Schneider Electric

Predsednik Srpske asocijacije menadžera

Saznaj više

Jelena Ristić

Regionalni direktor Mastercard za tržišta Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine

Mastercard

Saznaj više

Ninko Tešić

Generalni direktor Impol Seval valjaonice iz Sevojna

Saznaj više

Goran Vasić

Izvršni direktor korporativnih poslova, Yettel Srbija

Saznaj više

Ivana Višnjić

Junior partner, Egzakta Advisory

Saznaj više
Back To Top
×Close search
Search