skip to Main Content

Rome Business School je međunarodno orijentisana poslovna škola; njena misija je da obuči lidere sposobne za upravljanje poslovnim aktivnostima na svetskom nivou. Rome Business School je članica Planeta Formación y Universidades, međunarodne mreže koju je stvorila grupa Planeta DeAgostini, koja predstavlja oličenje snažne posvećenosti univerzitetskom obrazovanju i stručnom i celoživotnom usavršavanju.

To znači da je više od 100.000 učenika preko 114 nacionalnosti povezano sa talentima i znanjem kroz otvorene, fleksibilne i korisne modele. Na svakom nivou, iz različitih predmeta, metoda i oblasti.

Kao rezultat saradnje dve značajne grupe iz oblasti izdavaštva, komunikacija i zabave, Planeta Formación y Universidades verna je skupu suštinskih visokih poslovnih vrednosti, čiji je vodeći i preduzimljivi duh sada kombinovan sa najnovijim tehnologijama i ambicijom pružanja pozitivnih rezultata za globalne zajednice.

Akreditacije

Master programi Rome Business School akreditovani su od strane VIU – Universidad Internacional de Valencia koji studentima dodeljuje 60 univerzitetskih bodova (60 ESPB) i dvostruku diplomu.

Rome Business School je zvanično registrovana kao istraživački centar pri MIUR-u, italijanskom Ministarstvu obrazovanja.

Rome Business School zvanično je odobrena od Privredne komore Rima.

Rome Business School je zvanično registrovana kao organizacija učesnica Generalnog direktorata za obrazovanje i kulturu i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umetnost i kulturu Evropske komisije, sa identifikacionim kodom učesnika (PIC) br. 937625960.

Rome Business School dobila je ISO 9001: 2008 ISO 9001: 2015 sertifikat, koji prepoznaje vrhunske standarde kvaliteta naših aktivnosti obuke.

Rome Business School je zvanično registrovana kao član ASFOR-a, Italijanskog udruženja za obuku iz oblasti menadžmenta. Osnovan 1971. godine, ASFOR ima za glavnu svrhu razvoj italijanske menadžerske kulture i kontinuirano poboljšanje kvaliteta i konkurentnosti italijanskog menadžerskog obrazovanja.

Rome Business School je zvanično registrovana kao član Evropskog saveta za obrazovanje u oblasti biznisa (ECBE). ECBE je međunarodna obrazovna organizacija posvećena podršci akademskim i profesionalnim institucijama za učenje iz oblasti poslovanja i srodnih oblasti.

Rome Business School je akreditovana kao registrovani pružalac obrazovanja (R.E.P.) u Institutu za upravljanje projektima (PMI), najvećem svetskom udruženju članova iz oblasti projektnog menadžmenta.

Rome Business School je akreditovana kao pružalac usluga onlajn obrazovanja pri Evropskoj asocijaciji za učenje na daljinu ili EADL: evropsko udruženje škola, institucija i pojedinaca koji rade u dopisnom obrazovanju i obrazovanju na daljinu, sa članovima iz preko 20 evropskih zemalja.

Rome Business School je akreditovana kao član EFMD-a, globalne, neprofitne, članske organizacije posvećene razvoju menadžmenta. Globalno priznato telo za akreditaciju poslovnih škola, programa poslovnih škola i korporativnih univerziteta.

Rome Business School je član PRME, principa Ujedinjenih nacija za odgovorno upravljanje obrazovanjem. PRME je inicijativa koju su osnovale Ujedinjene nacije 2007. godine kao platformu za podizanje profila održivosti u školama širom sveta i pružanja današnjim učenicima znanja i sposobnosti da promene sutra. Ulaskom u PRME, Rome Business School posvećuje veću pažnju svojoj ključnoj ulozi u menadžerskoj obuci budućih odgovornih lidera.

Rangiranja

Master iz marketinga i komunikacija

Top 200 – Regionalno rangiranje u 9 geografskih zona
Rangirana na 60. mestu u oblasti marketinga, zapadna Evropa

MBA godine

Top 100 – Globalno rangiranje
Rangirana na 59. mestu za vanredni MBA, širom sveta

Master iz modnog menadžmenta

Top 50 – Globalno rangiranje
Rangirana na 40. mestu u oblasti modnog menadžmenta širom sveta

Master iz menadžmenta hrane i pića

Top 50 – Globalno rangiranje
Rangirana na 22 mestu u oblasti menadžmenta hrane i pića, širom sveta

Ako želite da saznate više o Rome Business School, molimo Vas da nas kontaktirate. Koordinator programa kontaktiraće vas u najkraćem mogućem roku kako bi odgovorio na sva vaša pitanja.

Back To Top
×Close search
Search