skip to Main Content

Rome Business School Belgrade (RBS) je međunarodna poslovna škola sa sedištem u Beogradu i pridruženi je član Rome Business School u Italiji koja poseduje brojne međunarodno priznate akreditacija. To je institut koji je istovremeno i centar izvrsnosti posvećen menadžerskoj obuci i istraživanju čiji je cilj da pruži adekvatne kurseve za menadžersku obuku za one koji nameravaju da vode kompanije ili žele karijeru u menadžmentu,, i time smanji jaz između akademskog sveta i tržišta rada.

RBS je poslovna škola koja ima za cilj da opremi lidere za globalno poslovanje. Kao članica internacionalne mreže Planeta Formación y Universidades, škola je međunarodno orijentisana. Planeta Formación y Universidades osnovala je grupa Planeta DeAgostini koja je primer apsolutne posvećenosti univerzitetskom obrazovanju i stručnom i celoživotnom usavršavanju u čijem središtu delovanja je težnja ka zdravijem razvoju ekonomije i društva. Zapravo radimo na razvoju puta koji vodi novom ekonomskom okruženju i poretku.

Stoga više od 100.000 studenata preko 114 nacionalnosti izražava svoje talente i stiče znanje na brojnim nivoima, u različitim oblastima, predmetima i praksama, zahvaljujući modelima koji su efikasni i fleksibilni.

Kao rezultat saradnje dve značajne grupe iz oblasti izdavaštva, komunikacija i zabave, Planeta Formación y Universidades ostaje verna starim principima koji su i danas primenjivi i objedinjeni sa novim principima neophodnim da bi se udovoljilo zahtevima savremenog društva ispunjenog novim tehnologijama, kao i globalnim poslovanjem i saradnjom.

Back To Top
×Close search
Search