skip to Main Content

Francesco Landolfi

Profesor

Članstvo:

 

Rome Business School

Kratka profesionalna biografija:

Francesco Landolfi svoju profesionalnu karijeru proveo je razvijajući inovativne i high tech projekte u različitim industrijama – informacionoj tehnologiji, zdravstvu, privatnom kapitalu/rizičnom kapitalu. Razvio je inovativne preduzetničke projekte, vodeći kao direktor i akcionar nekoliko startapa u digitalnom sektoru e-zdravstva. Francesco je na nekoliko međunarodnih rukovodećih pozicija u prodaji i marketingu u velikim korporacijama kao što su Microsoft, Baxter, IBM. Vodi kao viši partner privatnu kompaniju sa privatnim kapitalom. Takođe, Francesco je profesor i predavač na teme preduzetništva i međunarodnog poslovanja.

Stručnost:

  • Međunarodno poslovno upravljanje
  • Preduzetnički menadžment
  • Poslovno planiranje i rizični kapital

Masteri i kursevi koje drži

  • Preduzetništvo i inovacije
Back To Top
×Close search
Search