skip to Main Content

Fabrizio Di Meo

dr

Članstvo:

 

  • Universidad de Alcalá
  • Pređašnja angažovanja: Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Carlos III de Madrid, Università Roma Tre

Kratka profesionalna biografija:

Fabricio Di Meo je trenutno obavlja funkciju stalnog asistenta profesora finansijskog računovodstva na Alkalskom univerzitetu (Universidad de Alcalá) u Španiji. Pre toga, bio je angažovan kao gostujući profesor na Nezavisnom univerzitetu u Barseloni (Universitat Autònoma del Barcelona) i istraživac saradnik na Roma Tre univerzitetu (Università Roma Tre). Diplomirao je poslovnu administraciju na Università Roma Tre, a poseduje i master diplomu iz menadžmenta sa Univerziteta u Notingemu (the University of Nottingham), kao i master i doktorsko zvanje iz poslovne administracije i kvantitativnih metoda sa Univerziteta Karlos III u Madridu (Universidad Carlos Ill de Madrid). Njegova istraživanja su većinom fokusirana na finansijske izveštaje, menadžment prihoda, korporativno upravljanje i javne politike. Objavljivao je radove u akademskim časopisima kao što su Časopis računovodstva i javne politike (Journal of Accounting and Public Policy), Međunarodni revizorski časopis (International Journal of Auditing), kao i španski Časopis finansija i računovodstva. Istraživanja koja je sprovodio delimično su usredsređena i na inovacije u nastavi, što je dovelo do objavljivanja rada u australoazijskom Časopisu edukacionih tehnologija (the Australasian Journal of Educational Technology). Iskusan je predavač na engleskom, španskom i italijanskom u oblastima finansijskog računovodstva, analize finansijskih izveštaja, konsolidovanih finansijskih izveštaja, kao i računovodstva za vrhovno rukovodstvo. Takođe je radio kao konsultant za KPMG rimsku savetodavnu kompaniju – javni sektor (KPMG Rome Advisory Company – Public Sector).

Stručnost:

 

  • Menadžment prihoda
  • Korporativno upravljanje
  • Javne politike

Publikacije i istraživanja:

 

  • Jokipii, A., Di Meo, F., 2019. Internal audit function characteristics and external auditors’ co-sourcing in different institutional contexts. International Journal of Auditing 23, 292-307.
  • Di Meo, F., Garcia Lara, J.M., Surroca, J.A., 2017. Managerial entrenchment and earnings management. Journal of Accounting and Public Policy 36, 399-414.

Masteri i kursevi koje drži

  • Računovodstvo i budžetiranje
Back To Top
×Close search
Search