skip to Main Content

Rome Business School ima prijave iz svih zemalja sveta i naši studenti odražavaju ovu raznolikost sa populacijom studenata koja se sastoji od više od 150 nacionalnosti. Budući menadžeri koji dolaze iz Rome Business School su bogati različitim, međunarodnim perspektivama, iskustvima, pozadinom i kulturama.

Back To Top
×Close search
Search