skip to Main Content

Dr Jeannette Hemmecke

Profesor

Stručnost:

 • Upravljanje konfliktima, posredovanje i pregovaranje
 • Motivacija, uspostavljanje balansa između posla i privatnog života, samoupravljanje
 • Upravljanje promenama i upravljanje znanjem
 • Grupna dinamika i socijalna psihologija
 • Lični i organizacioni razvoj

Kratka profesionalna biografija:

Jeannette Hemmecke radi kao organizacioni psiholog sa pojedincima i grupama u procesima promena, razvoju timova i organizacija, upravljanju konfliktima i znanjem. Predaje na nekoliko univerziteta na osnovnim, master i doktorskim studijama.

Diplomirala je i magistrirala psihologiju na Univerzitetu u Lajpcigu (Nemačka) i završila doktorske studije iz organizacione psihologije na Univerzitetu u Beču. Pored akademskog obrazovanja, sticanjem sertifikata postala je kvalifikovani Organization Developer , posrednik u konfliktima u organizacijama, savetnik usmeren na rešenja i konsultant.

Pre nego što je pokrenula sopstveni biznis iz organizacione psihologije, vodila je i bila deo međunarodnih i interdisciplinarnih istraživačkih projekata usmerenih ka organizacionom učenju, stvaranju znanja i socijalnoj kompetenciji. Ima više od pet godina iskustva kao redovni profesor za Knowledge Communication na Fakultetu za informatiku, i komunikacije i medije Univerziteta primenjenih nauka Upper.

Pripadnost:

Predavač:

 • Univerzitet u Lincu, Austrija
 • Univerzitet primenjenih nauka, Gornja Austrija
 • Univerzitet u Salzburgu, Poslovna škola

Profesionalne saradnje:

 • MSP i porodična preduzeća
 • Neprofitne organizacije
 • Institucije visokog obrazovanja
 • Agencije za zaspošljavanje

Publikacije i istraživanja:

 • Socijalne kompetencije i socijalna psihologija (pregovaranje, poverenje i socijalne dileme)

Npr. knjiga «Verhandlungskompetenzen trainieren» (engl.: Negotiation training; with N. Kronberger) dostupna na https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/psychologie-psychotherapie-beratung/arbeit-und-organisation/personal-und-organisationsentwicklung/701/verhandlungskompetenzen-trainieren

 • Upravljanje znanjem i organizaciono učenje (prećutno prikupljanje znanja)

Npr. članak iz novina «The Tacit Dimension of User-Tasks» (with Chr. Stary). U zborniku radova TAMODIA’06, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 4385 (S. 308-323). Springer, 2007. Dostupno na

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-70816-2_22

Masteri i kursevi koje drži

 • Lični razvoj
Back To Top
×Close search
Search